* I'll be going now. I'll come back when it's all over. - Aerith Gainsborugh

HOBBYsuki

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การเก็บข้อมูล

บริษัทจะไม่นำข้อมูลของผู้ใช้งานไปขายหรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานได้โดยเด็ดขาด โดยข้อมูลของผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงและถูกเปิดเผยเฉพาะภายในบริษัทฯ เพื่อการดำเนินงานเท่านั้น

ราคาสินค้า

ราคาสินค้าจะถือว่าถูกต้อง ณ วันที่มีการกรอกข้อมูลลงเวบ ทางเราถือว่าผู้ใช้ได้รับทราบราคานี้แล้วตอนที่ทำการสั่งสินค้า ถ้ามีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นกับราคา ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงออเดอร์ รวมถึงออเดอร์ที่จ่ายตังไปแล้วด้วย

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

การสั่งซื้อสินค้าสั่งจองล่วงหน้า (preorder)

เมื่อผู้ใช้งานได้ทำการสั่งสินค้าประเภทสั่งจองล่วงหน้ากับทางบริษัทฯจะต้องมีการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า (deposit require) ของสินค้าทุกชิ้นในรายการสั่งซื้อนั้น และเมื่อสินค้าในรายการสั่งซื้อวางจำหน่าย สินค้าดังกล่าวทุกชิ้นถูกแยกออกมาเป็นรายการสินค้าเตรียมจัดส่ง และระบบจะทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานมาชำระค่าสินค้าในส่วนที่เหลือและค่าจัดส่งทั้งหมด สินค้าในรายการจัดส่งที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละรายการจัดซื้อจะไม่สามารถรวมกับสินค้าที่พร้อมจัดส่งในรายการจัดซื้ออื่นได้

ระยะเวลาการสั่งจองล่วงหน้า

สินค้าประเภทสั่งจองล่วงหน้าจะมีระยะเวลาในการเปิดรับสั่งจองแสดงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์และหากเลยระยะเวลานั้นผู้ใช้งานจะไม่สามารถสั่งจองสินค้าชิ้นนั้นได้

การสั่งซื้อสินค้าพร้อมจัดส่ง (in-stock)

เมื่อผู้ใช้งานได้ทำงานสั่งสินค้าประเภทพร้อมจัดส่งกับทางบริษัทฯจะต้องทำการชำระเงินเต็มจำนวนพร้อมค่าจัดส่งสินค้าทันที

การสั่งสินค้าพร้อมจัดส่งร่วมกับสินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบจะทำการแยกรายการจัดส่งออกมาจากสินค้าสั่งจองล่วงหน้าแต่ละประเภทออกจากกันโดยสิ้นเชิง
สินค้าในแต่ละรายการสั่งซื้อจะมีการดำเนินการแยกออกจากกัน

การแสดงจำนวนสินค้าพร้อมจัดส่ง

สินค้าพร้อมจัดส่งระบบจะมีการปรับปรุงยอดจำนวนสินค้าในเวลา 18:00 ของวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) หากเกิดการสั่งซื้อสินค้าซ้ำซ้อนและทางบริษัทฯมีสินค้าไม่พอ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ชำระเงินเสร็จสิ้นก่อน และจะทำการคืนเงินให้ผู้ที่ทำการสั่งซื้อที่ไม่ได้รับสินค้านั้น

วิธีรับชำระเงิน

ร้านค้าจะรับชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต (visa, master card และ jcb) และ paypal (credit card, instant transfer) และไม่รับบัตร pre-paid หรือ เดบิทการ์ด (debit-card) และรับชำระเงินผ่านการโอนเงินเฉพาะการจัดส่งสินค้าในประเทศไทยเท่านั้น (domestic only)

การมัดจำ (pre-order only)

การสั่งซื้อสินค้าสั่งจองล่วงหน้าชำระเงินจะแบ่งเป็น 2 งวด คือเงินมัดจำและเงินค่าสินค้าที่เหลือพร้อมค่าจัดส่ง
สินค้าสั่งจองล่วงหน้าทุกชิ้นจะมีการเก็บมัดจำหลังจากทำการสั่งซื้อสินค้าโดยบริษัทจะกำหนดยอดเงินมัดจำตามข้อตกลงกับตัวแทนจำหน่ายของสินค้านั้นๆ แต่ไม่เกิน 50% ของราคาสินค้านั้นๆ และหากลูกค้าทำการยกเลิกการสั่งซื้อหรือไม่มาชำระค่าสินค้าที่เหลือตามกำหนด บริษัทฯจะทำการยึดเงินมัดจำเหล่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำเหล่านั้น

สกุลเงินที่รับชำระ

บริษัทฯจะรับชำระเงินเป็นสกุล THB และ USD การชำระที่เป็นสกุลเงินนอกจากนี้จะถูกตีกลับ

ช่วงเวลาที่ชำระเงิน

สำหรับสินค้าพร้อมส่งจะต้องชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนภายในเวลา 15 นาทีสำหรับการชำระเงินประเภทบัตร(credit card) และ paypal และ ภายใน 24 ช.ม. สำหรับการโอนเงิน
สำหรับสินค้าสั่งจองล่วงหน้าเมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่ามัดจำภายในเวลา 15 นาทีสำหรับการชำระเงินประเภทบัตร(credit card) และ paypal และ ภายใน 24 ช.ม. สำหรับการโอนเงิน และภายใน 7 วันสำหรับค่าสินค้าส่วนที่เหลือพร้อมค่าจัดส่งหลังจากได้รับการแจ้งเตือนให้ชำระเงินจากทางบริษัทฯเมื่อสินค้าพร้อมจัดส่งจากตัวแทนจำหน่าย

นโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบ สำหรับสินค้าประเภทสั่งจองล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหากผู้ใช้งานไม่ดำเนินการชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด