* I'll be going now. I'll come back when it's all over. - Aerith Gainsborugh

How to order

1. How to order


2. การเลือกชำระเงินด้วยการโอน


3. บัญชีที่ต้องโอน

Kasikorn Bank
Account Type: Saving
Account name: HobbySuki Ltd.
Account No: 007-1-38010-6

4. การชำระเงินงวดที่ 2


5. ระยะเวลาการชำระเงิน

สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อด้วยวิธีการโอนเงิน ต้องโอนเงินมัดจำไม่เกิน 1 วันหลังจากทำการสั่งซื้อสินค้า และสำหรับการชำระเงินงวดที่ 2 ลูกค้าต้องทำการชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับแจ้งจากทางระบบ


6. รายละเอียดในหน้าแสดงสินค้า สินค้าสั่งจอง(Pre-order) และสินค้าพร้อมจัดส่ง(instock)

ระบบจะมีการปรับปรุงยอดจำนวนสินค้าประเภทพร้อมจัดส่งในเวลา 18:00 ของวันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

หากเกิดการสั่งซื้อสินค้าซ้ำซ้อนและทางบริษัทฯมีสินค้าไม่พอ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ชำระเงินเสร็จสิ้นก่อน และจะทำการคืนเงินให้ผู้ที่ทำการสั่งซื้อและไม่ได้รับสินค้านั้น